کارخانه خلال بادام زمینی چینی

بادام زمینی چینی در ایران به مقدار زیادی وجود دارد و این محصول را در کارخانه ها می توان به صورت خلال شده یا پرک درآورده و به فروش رساند.
خلال بادام زمینی چینی قیمت مناسبی دارد و می توان با بهای کمتری موفق شد آن را خریداری کرد.
کارخانه های خلال، اسلایس و پرک برای انواع خشکبار از جمله پسته، بادام درختی و بادام زمینی در ایران فعال هستند و می توانند این قبیل محصولات را با درجه های کیفی مختلف وارد بازار خشکبار نمایند.