کارخانه تولید کننده خلال بادام زمینی

خلال بادام زمینی در ایران تولید خوبی دارد و کارخانه هایی که تهیه کننده این محصول هستند می توانند آن را به شکل خام یا بو داده عرضه نمایند.
خلال بادام زمینی از محصولات تزئین کننده برای دیگر خوراکی هاست و حتی به عنوان مغز در انواع تولیدات کارخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. لذا تولیدکنندگان خلال بادام زمینی با توجه به گسترش استقبال از این محصول تلاش می کنند تنوع و کیفیت را به خریداران عرضه نمایند.