کارخانه تولید خلال بادام بو داده

خلال بادام به صورت خام یا بو داده آماده فروش می شود که در ایران کارخانه های متعددی به تولید هر دو نوع این محصول می پردازند تا آن را در اختیار مصرف کنندگان عمده اش قرار دهند.
خلال بادام بو داده یک محصول آماده است که مصرف کننده را از تهیه آن آسوده خاطر می گرداند. زیرا با تهیه این محصول دیگر نیازی به انجام فرآیند بو داده کردن وجود ندارد و خلال بادام تولید شده به شکل بو داده در کارخانه، بلافاصله آماده مصرف خواهد بود.