واردات خلال بادام زمینی فله چینی

چین از تولید کنندگان بزرگ خلال بادام به شمار می رود و واردات خلال بادام چینی به صورت فله را هر ساله در ایران نظاره گر هستیم.
بادام زمینی چینی رقیبی سر سخت برای انواع بادام زمینی ایرانی است. به همین ترتیب می توان شاهد رقابت بین خلال این دو نوع بادام بود.
واردات خلال بادام زمینی از چین به صورت جدی دنبال می شود و انواع فله آن داخل بازار ایران به وفور یافت می شوند.
قیمت ارزان خلال بادام زمینی چینی را می توان مهمترین عامل برشمرد که باعث گسترش واردات و مصرف این محصول در کشور شده است.