نرخ خلال بادام درختی تازه

خلال بادام درختی از گذشته تا به امروز مورد استفاده بوده است و نرخ فروش آن در بازار به کیفیت این محصول و میزان تازگی اش بستگی دارد.
خلال بادام برای تهیه شله زرد، تزئین خوراکی های مختلف، مغز مورد استفاده در تولید حلوا ارده و بسیاری از خوردنی های قابل ذکر، استفاده می شود.
همان طور که انواع مختلفی از بادام وجود دارد می توان خلال بادام های مختلفی هم داشت اما تهیه این محصول از مغز بادام درختی قدمت بیشتری دارد.
نرخ خلال بادام درختی در هنگام برداشت این میوه با زمان های دیگر متفاوت است و در این ایام محصولی تازه وارد بازار می دارد.
منبع: بادام ایرانی