نرخ خلال بادام درختی اعلاء

خلال بادام درختی اعلاء، دارای درجه بندی های مختلفی از نظر کیفیت می باشد که این مساله بر روی نرخ این محصول تاثیر بارزی خواهد داشت.
بادام برای تبدیل شدن به خلال، باید ابتدا پوست کنده شود و بعد با استفاده از دستگاه های مخصوص تبدیل به خلال بادام شود.
این که خلال با کدام نوع بادام درختی تهیه گردد بر روی نرخ این محصول بسیار تاثیر گذار خواهد بود. خلال بادام درختی بر همین مبنا با درجه کیفیت های مختلفی عرضه می گردد و این مساله بر روی نرخ خلال بادام اثر مستقیم دارد.
اما باید بیان داشت که خلال بادام درختی اعلاء، از نرخ بالاتری برخوردار خواهد بود.