نحوه ی نگهداری از خلال بادام تازه

آیا می دانید چرا خلال بادام بعد از مدتی تلخ می شود؟ چرا پژوهشگران توصیه بر مصرف خلال بادام تازه دارند؟ نحوه نگهداری از خلال بادام را می دانید؟
اگر خلال بادام تازه در شرایط نا مناسب نگهداری شود به مرور تلخ می شود. این تلخی به دلیل اکسید شدن اسیدهای چرب موجود در خلال بادام است. این موضوع ممکن است اسیدهای چرب بادام را به مولکولهای سرطان زا تبدیل کند. توصیه ی پژوهشگران به مصرف انواع مغزهاست اما این مغزها باید تازه باشند.
روشی که برای اکسید نشدن مغزها وجود دارد این است که آنها را خشک می کنند. معمولا افراد بعد از خرید مغزها برای نگهداری، آنها را درون یخچال می گذارند با این کار رطوبت داخل یخچال با اسیدهای چرب ترکیب شده و باعث تلخی و خرابی آنها می شود.
منبع: بادام ایرانی