مرکز فروش خلال بادام درختی کیلویی

فروش خلال بادام درختی در برخی از مرکز های فروش عمده، به صورت کیلویی انجام می شود و خریداران می توانند در حجم بالای این محصول را سفارش دهند.
خلال بادام دو نوع کلی دارد. یا آن را از بادام درختی تهیه می نمایند و یا اینکه از بادام زمینی تولید می گردد.
فروش عمده خلال بادام درختی در ایران رواج بالاتری دارد و لذا عرضه کیلویی آن هم قطعا برای خریداران قابل توجه و مهم خواهد بود. لذا مراکز مختلفی تلاش می کنند تا عمده فروشی این محصول را انجام دهند.