مرکز فروش خلال بادام بو داده

خلال بادام به شکل بو داده می تواند مستقیما در چرخه مصرف قرار گیرد و هر مرکز فروش عمده ای که بتواند آن را تامین نماید، حتما مشتریان خاص خود را خواهد داشت.
برخی از صنایع غذایی که خلال بادام را مورد استفاده قرار می دهند، این محصول را به صورت بو داده نیاز خواهند داشت.
می توان خلال بادام خام را به شکل فله خریداری کرد و سپس خود، روند بو دادن را اعمال نمود اما این امر خارج از توان از نظر تجهیزات و یا حتی فرصت کافی، برای برخی از خریداران می باشد. لذا وجود مرکز فروش خلال بادام بود داده، به صورت عمده، یک نیاز محسوب می گردد.