قیمت هر کیلو خلال بادام درختی

خلال بادام درختی همچون خلال پسته گران قیمت است و نرخ هر کیلو از این خشکبار را باید قبل از خرید، به دست آورد.
خلال بادام درختی مشتریان عمومی تری دارد و برای تعیین قیمت هر کیلو از این محصول لازم است ابتدا نرخ بادام درختی تعیین شود.
دانستن قیمت هر کیلو از خلال بادام بیشتر جهت سفارش عمده مورد توجه می باشد زیرا در نرخ محصول ممکن است تغییرات محسوسی اتفاق بیفتد که برای فروشنده و خریدار خلال بادام مهم است.