قیمت خلال بادام زمینی بسته بندی

خلال بادام زمینی را می توان در بسته بندی های کوچک یا فله عرضه کرد که در حالت اول افزایش قیمت و در نوع دوم کاهش بهای تمام شده محصول را شاهد خواهیم بود.
انواع بادام را به صورت خلال شده زیاد مورد استفاده قرار می دهند و اغلب این محصول نقش تزئین کننده دیگر خوراکی ها را ایفا می کند.
خلال بادام زمینی هم برای همین منظور تولید می گردد و در بسته بندی های کوچک برای مصارف کم، و بسته بندی های بزرگ جهت فروش عمده با قیمت پایین، عرضه اش را در بازار می بینیم. حتی فروش اینترنتی خلال بادام هم زیاد انجام می شود که تامین این محصول را آسان می نماید.