قیمت خلال بادام تازه کیلویی

خلال بادام تازه را می توان در شروع فصل برداشت بادام، به صورت کیلویی پس از تولید روانه بازار کرد و با قیمت مناسبی به فروش رساند.
خلال بادام تازه کیفیتی بسیار بالا دارد اما باید مد نظر داشت که در حجم بسیار عمده این محصول وزن بیشتری پیدا می کند.
قیمت خلال بادام تازه در شروع فصل عرضه اش، می تواند به تبعیت از نیاز بازار، متفاوت باشد و فروش کیلویی آن با نرخ هایی گوناگون انجام می شود. اما پایین ترین نرخ را تولید کننده عمده این محصول خواهد داشت.