فروش خلال بادام زمینی برای خورشت

فروش خلال بادام زمینی برای خورشت را اکثر سوپر مارکت داران یا صاحبان هایپر مارکت و آجیل و خشکبار فروشی ها انجام می دهند که نیاز است تا خودشان از فروشندگام عمده انواع خلال بادام نیازشان را تامین نمایند.
همانطور که می دانید خورشت خلال غذای معروف شهر کرمانشاه است که نشان می دهد در این منطقه غربی و همچنین استان های اطراف فروش انواع خلال بادام از جمله خلال بادام زمینی بسیار رواج دارد و لازم است تا مغازه داران حتما آن را برای عرضه به مشتری داشته باشند.