فروش بهترین خلال بادام مخصوص تزئین غذا

خلال بادام مخصوص تزئین غذا کدام نوع موجود در بازار فروش است و بهترین کیفیت این محصول در چه عواملی خلاصه می شود؟
خلال بادام مخصوص غذا را از انواع بادام درختی تهیه می کنند و به ندرت شاهد استفاده از خلال بادام زمینی در این زمینه هستیم. بلکه خلال بادام زمینی بیشتر برای خوراکی های کارخانه ای همچون کیک و کلوچه کاربرد خواهد داشت.
بهترین خلال بادام درختی که در بازار به فروش می رسد انواعی هستند که در عین تازگی، درشت نیز باشند.