عرضه خلال بادام زمینی هندی

خلال بادام زمینی دارای نمونه های ایرانی، چینی و هندی در بازار است و در در برخی مراکز خشکبار به صورت عمده عرضه می شود.
بادام زمینی در ایران تولید محدودی دارد برای همین انواع خلال بادام زمینی خارجی نیز در بازار های کشورمان یافت می شود.
خلال بادام هندی در میان انواع خلال بادام زمینی دارای نرخی مناسب تر است و افرادی که به دنبال تهیه نوع ارزان قیمتی از این محصول هستند می توانند از مراکز عرضه اش آن را سفارش دهند.