شرکت خلال بادام کوهی

خلال بادام کوهی در چه فصلی از سال برداشت می شود؟ شرکت های تولیدی چند نوع خلال بادام کوهی را عرضه می کنند؟
مناطق نیمه خشک ایران رویشگاه انواع بادام کوهی هستند که هر ساله هزاران کیلو انواع بهترین خلال بادام از دانه آن درخت تهیه و تولید می شود.
از آنجایی که دانه بادام کوهی تلخ است پس از برداشت در شرکت های تولیدی فرآوری و شیرین می شوند و سپس به صورت های مختلف مانند خلال بادام به فروش می رسند.
شرکت و تولیدی های بسیاری در زمینه عرضه انواع خلال بادام کوهی ریز و درشت فعالیت دارند که قیمت محصولات آن ها با توجه به کیفیت و نوع بسته بندی متفاوت است.