خرید عمده خلال بادام برای تزئین

خلال بادام زمینه های مصرفی گوناگونی دارد که یکی از آنها برای تزئین عداهاست لذا در این خصوص به شدت مورد خرید عمده قرار می گیرد.
خرید عمده خلال بادام از مراکز فروش خشکبار صورت می گیرد و درجه بندی های مختلفی را برای این محصول ذکر می کنند.
رستوران دارها مصرف کنندگان اصلی خلال بادام برای تزئین غذا هستند که برای خرید این محصول بیشتر به صورت فله اقدام می کنند تا با کمترین هزینه، خلال بادام خوبی را در حجم بالا تهیه نمایند.