خریدار عمده خلال بادام بسته بندی شده

خلال بادام به صورت بسته بندی شده در حجم کم یا زیاد داخل بازار وجود دارد و می توان افراد مختلفی را برشمرد که خریدار عمده چنین محصولی هستند.
خلال بادام طعم بسیار خوشی دارد و ایرانی ها به مصرف آن علاقه بیشتری نشان می دهند. برای همین هم در محصولات مختلف استفاده از آنها دارای اولویت می باشد.
خریدار خلال بادام فقط خشکبارفروشی ها نیستند و شرکت های غذایی متعددی را می توان نام برد که این محصول را سفارش می دهند و به صورت بسته بندی شده دریافت می کنند. لذا بسته بندی عمده خلال بادام با بسته بندی آن برای فروش خرده کاملا متفاوت خواهد بود.