خریدار خلال بادام شیرین درختی

خلال بادام درختی، شیرین است و خریدار عمده آن می تواند شرکتی باشد که قصد عرضه محصولات آماده و بسته بندی شده را دارد.
برخی از شرکت ها در زمینه خشکبار فعالیت می کنند و محصولاتی که قیمت و کیفیت خوبی داشته باشند را خریداری کرده و با برند خود، عرضه می دارند.
خلال بادام درختی توسط تولیدی های این محصول تهیه می گردد و به شرکت های مذکور به عنوان خریداران عمده خلال بادام، فروخته می شود.
بدین ترتیب خلال بادام در روند بسته بندی قرار گرفته و برای ورود به بازار مصرف آماده می شود.