تولید کنندگان خلال بادام زمینی ایران

در ایران انواع خلال بادام تهیه می شود و برخی از تولید کنندگان در این کشور به صورت خاص روی خلال بادام زمینی تمرکز دارند و این محصول را می فروشند.
خلال بادام انواع گوناگونی دارد اما دو نوع از مشهورترین و پر مصرف ترین آنها، خلال بادام درختی و خلال بادام زمینی هستند.
خلال بادام زمینی ایران کیفیت فوق العاده ای دارد و به عنوان بهترین نوع در جهان شناخته می شود. تولید کنندگان ایرانی خلال بادام زمینی، بادام زمینی آستانه را برای تهیه خلال مورد استفاده قرار می دهند که همین امر هم دلیل بر مرغوبیت تولیداتشان می باشد.