تولید خلال بادام بو داده بسته بندی

خلال بادام بسته بندی شده می تواند در دو نوع خام یا بوداده باشد که تولید هر یک از آنها در ایران رقم قابل توجهی دارد.
فراوانی زمینه های مصرفی خلال بادام، تولید انواع مختلف این محصول را از توجیح اقتصادی بالایی برخوردار می نماید.
خلال بادام زمینی و درختی دو نوع پر کاربرد هستند این در حالیست که خلال بادام زمینی را بیشتر به شکل بوداده عرضه می کنند.
بسته بندی خلال بادام نیز در همان کارخانه های تولید این محصول دنبال می شود و تحت برندهای گوناگونی شاهد فروش آن هستیم.