تولید انواع خلال بادام خاکی

انواع خلال بادام خاکی تا چه میزان می تواند سود آور باشد؟ آیا خلال بادام خاکی تولید شده در ایران امکان صادرات به کشور های دیگر را دارد؟
از زمان های گذشته در ایران درخت بادام پرورش داده می شد که با گذر زمان این محصول انواع مختلفی پیدا کرد.
امروزه بادام خاکی در شهر های مختلفی از کشور تولید می شود و به شکل های گوناگونی همچون خلال بادام، در بازار عرضه می گردد.
همچنین با توجه به کیفیت بادام خاکی، امکان عرضه خلال بادام خاکی برای کشور های دیگر وجود دارد.
منبع: بادام ایرانی