تهیه خلال بادام زمینی بسته بندی

خلال بادام زمینی دارای بسته بندی های مختلفی است و تهیه این محصول به دو شکل خام و بوداده در بازار مصرف رایج می باشد.
بادام زمینی را باید از اقتصادی ترین انواع خشکبار آجیلی دانست که خوراکی های فراوانی از آن تولید می گردد.
در تهیه بسیاری از تنقلات هم خلال بادام زمینی را به کار می بزند لذا این محصول داخل بازار ایران از دو نوع بسته بندی فله کیلویی و کوچک گرمی برخوردار است. بدین ترتیب خریداران مختلف می توانند در تناسب با نیاز خود به تهیه خلال بادام زمینی بپردازند.