تهیه خلال بادام برای شله زرد

تهیه خلال بادام برای شله زرد از جمله بالاترین زمینه های مصرفی این محصول است که در ایران می توان به آن اشاره نمود.
بادام انواع مختلفی دارد که همگی آنها را می توان به صورت خلال شده تهیه نمود و مورد استفاده قرار داد.
از خلال بادام به عنوان مغز در انواع خوراکی ها استفاده می شود که برخی از آنها سنتی هستند و تعداد زیادی از آنها صنعتی و کارخانه ای تولید می گردند.
در تهیه شله زرد هم از خلال بادام زیاد استفاده می شود و مخصوصا در ایام محرم، صفر یا ماه رمضان، به همین منظور، فروش خلال بادام در مقدار بسیار زیادی انجام می شود.