بازار فروش خلال بادام درختی بسته بندی

خلال بادام درختی در بیشتر فروشگاه ها به صورت بسته بندی شده عرضه می گردد و بازار فروش عمده آن را می توان در میادین خشکبار دنبال نمود.
خلال بادام درختی در بازار ایران پر فروش تر از انواع خلال بادام زمینی است که این مسئله ریشه در فرهنگ ایرانی دارد.
عموم مردم خلال بادام را به شکل بسته بندی شده خریداری می کنند و لذا توجه به تهیه عمده این محصول جهت بسته بندی بسیار مهم می باشد.